Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Vi på Tallens förskola vill tillsammans med barn och föräldrar skapa en väl fungerande förskolevistelse. 


Vi följer förskolans läroplan, och tar vägledning genom den i den dagliga verksamheten. 

Att vistas ute mycket är naturligt för oss samt att skapa av det material som vi finner i naturen.


Att ta till vara barnens intressen och kunskaper är en viktig del i vår verksamhet, vilket gör att vi pedagoger måste vara lyhörda för barnens önskemål och behov. Rytmik, sång och dans utövas flera dagar varje vecka enligt schemat eller spontant. Vi gör varje vecka utflykter i vårt närområde, men även längre utflykter som till Rönningeby, museer mm.


Vi har återkommande aktiviteter som höst/vår maskerad, Tallen loppet, påskspår, vernissage, barnens önskedag mm. 


Besök oss gärna för en närmare presentation. 

Förskolechef

 Gunilla