top of page
20230801_135633[1].jpg

På Tallens förskola arbetar idag 1 förskollärare samt 2 stycken barnskötare.

 

Förskolan arbetar som en avdelning med ålders inriktade grupper, just nu har vi 14 barn på förskolan. För oss är det viktigt att uppmärksamma och se varje barn, därför har vi valt mindre barngrupp med hög personaltäthet.

För att ställa ditt barn i kö gå in via Täby kommuns hemsida, www.taby.se

 

Öppettider 7:00-17:00

 

Välkomna

Varför välja oss?

Vi jobbar med en hållbar utveckling i alla områden. Miljö och hälsa och demokratiska värden. Hur vi förhåller oss och värnar om vår miljö och utveckling är viktigt att lära sig på ett tidig stadie.

Vi vill ge barnen den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Vi har närvarande pedagoger

och en hög personaltäthet.

Vi lyssnar till barnens synpunkter och förändrar verksamheten eftersom. Vi är flexibla och lyssnar på er som är vårdnadshavare för att skapa en verksamhet som fungerar för oss alla. Pedagogerna som arbetar på förskolan har jobbat länge i företaget så vi har låg personalomsättning, alla har någon form av utbildning för att jobba i förskolan.

Vår värdegrund är viktig och vårt förhållningssätt mot varandra. Alla pedagoger kommer gå utbildning under vårterminen för att stärka vårt arbete i detta ämne, samt i systematiskt kvalitetsarbete som vi just nu utvecklar mycket.

Vi använder oss av förskoleappen Tyra, här kan ni följa förskolans verksamhet under dagarna, titta i ert/era barns portfolio, sjuk och friskanmäla, lämna meddelanden till förskolan som vi ser direkt. kontaktuppgifter finns tillgängliga här, kalendarium med årets alla bokade aktiviteter, allt för att underlätta och göra er föräldrar delaktiga i allt vi gör på förskolan

bottom of page