Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Schema
 
 
 
 
 
 Måndag
 Tisdag
 Onsdag
 Torsdag
 Fredag
 7-9
 Mottagning
 Mottagning
 Mottagning
 Mottagning
 Mottagning
 9-9:15
 fruktstund
 Fruktstund
 Utflykt
 Fruktstund
 Fruktstund
 9:15-10:30
 Utelek
 Utelek
 Utelek
 Utelek
 9:15-10:30
 Tema Rengbågarna
 Tema Bubblorna
 Tema Raketerna
Tema Ugglorna
 Snillen spekulerar
 11-11:45
 Lunch
 Lunch
 Lunch
 Lunch
 Lunch
 12-13
 Sagostund
 Sagostund
 Sagostund
 Sagostund
 Sagostund
 13-14
 Fria aktiviteter
 Bokgrupp rengbågarna
 Femårsgrupp
 Miniröris
 Fria aktiviteter
 14-14:30
 Mellanmål
 Mellanmål
 Mellanmål
 Mellanmål
 Mellanmål
 15-16:30
 Utelek
 Utelek
 Utelek
 Utelek
 Utelek
 16:30-17:30
 Fria aktiviteter
 Fria aktiviteter
Fria aktiviteter 
 Fria aktiviteter
 Fria aktiviteter