Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Teknikgruppen

Teknikgruppen

Läroplanen innehåller flera mål om naturvetenskap och teknik – här är två av dem:


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att:


… urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
… bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Teknik löser våra problem och gör livet bekvämare. Naturvetenskapen förklarar fenomen i naturen. Det är olika saker men de passar bra att jobba med ihop.

Vi anser att teknikämnet på förskolan främst bör handla om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den förstålig för barnen. Väcka barnens intresse och nyfikenhet för att utforska och undersöka. Uppmuntra dem till att själva söka lösningar på problem och genom detta ge barnen möjlighet att upptäcka olika tekniker.

Barn kan uppmärksammas på teknik genom att pedagogen i vardagen ställer frågor som får barnen att börja fundera. Till exempel när barnet tvättar händerna var tar vattnet vägen?

Tillsammans kommer vi att utforska och experimentera för att lösa och förstå olika problem.


Planering teknikgruppen

Teknikgruppen våren 2017

Vecka 5, 7, 9

Skapa något som flyger

Barnen får skapa fritt med hjälp av olika material för att bygga något som de tror kan flyga.

Mål

Få konkreta erfarenheter av luft och luftmotstånd .

Använda enkla verktyg och redskap.

Formulera och prova en hypotes.

Vecka 11

Konstruera en burktelefon.

Mål

Få konkreta erfarenheter av ljud.

Formulera och prova en hypotes.

Använda enkla verktyg och redskap.

Vecka 15

Bygga ett torn av sugrör.

Barnen får själva bestämma över sitt bygge, högt eller lågt.

Mål

Utforska enkel teknik.

Öva på att överföra en idé till praktiskt byggande.

Vecka 17, 19

Konstruera en linbana.

Mål

Utforska enkel teknik.

Studera hjulets olika funktioner .

Arbeta med en egen konstruktion.

Vecka 21

Bygga en drake av en plastpåse.

Mål

Utforska naturvetenskap med hjälp av teknik.

Undersöka och utforska olika material.

Få konkreta erfarenheter av luft.🌬

Vecka 23

Bygga en fallskärm.

Mål

Undersöka och utforska olika material.

Formulera och prova en hypotes.

Öva på att överföra en idé till praktiskt byggande.