Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Viktiga datum


Kalendarium HT 2017


Augusti


September


Fredag den 1 september har förskolan stängt för terminsplanering